post image

Chùa Đại Đức

post image

Thương mại

post image

Thiết kế

liên hệ

phòng kinh doanh

Add: 25/5 Road 25, Cat Lai Ward, Dist. 2, HCMC, Vietnam.

Telephone: (00848)37420069 , Fax: (00848)37420070

E-mail: ngocthu.ga01@gmail.com, maixoa@gmail.com

phòng thiết kế

Add: 25/5 Road 25, Cat Lai Ward, Dist. 2, HCMC, Vietnam

Telephone: (00848) 37420069, Fax: (00848)37420070

E-mail: kientructoancau@yahoo.com